Единствено во Македонија, Стипендии за Додипломски Студии

by zocipro

Спорт Талент како спортска организација која во целост не само што ги промовира идните спортисти, односно фудбалери во меѓународни рамки, давајќи можност на наше тло го покажат својот талент и истиот го прикажат и надвор од Македонија, исто така ги поврзува сите суштествени и социјални работи на секој човек, со посебен акцент на образованието.

Како што и планиравме на наше, а се надеваме и на Ваше огромно задоволство, со соработка со Бизнис Академијата Смилевски, ДВАЈЦА учесници од од овој скаутинг камп Битола 2015, ќе добијат додипломски СТИПЕНДИИ од оваа академија. Тоа би значело нивен понатамошен развој не само како фудбалери туку и како идни академски граѓани.

Со тоа овој настан се проширува во насока за која и СПОРТ ТАЛЕНТ беше формирано, комплетна професионална помош и промоција како од стручен така и од финансиски аспект на секој талентиран спортист.

Имено, стипендиите вредносно ќе изнесуваат по 2250 евра во денарска противвредност, по поединец, со што на тој начин се надеваме дека на избраните талентирани фудбалери во иднина и студенти ќе им бидат од огромно значење стекнувајќи и вештини кои ќе им бидат потребни било како идни професионални фудбалери, било како професионалци во спортот или во некоја друга професија, користејќи некоја од студиските програми кои го овозможува академијата. Особен бенефит би претставувал и модулот за студирање од далечина доколку било кој од избраните фудбалери, или било кои други заинтересирани спортисти, ќе го имаат на располагање доколку би добиле професионален клубски договор надвор од Македонија.

You may also like

1 comment

СКАУТИНГ КАМП БИТОЛА 2015, 11-14 ЈУНИ - Macedonia Sport 24th May 2015 - 10:40 pm

[…] – Додипломски Стипендии за двајца од најдобрите учесници […]

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!