Пријави се!

by macedoniasport.com

Право на пријавување има секој фудбалер од 10-18 години, без разлика дали настапува за фудбалски клуб и фудбалска школа од Македонија.

Начинот на пријавување е едноставен, се презема и пополнува следната пријава:

Превземи Пријава

Истата пополнета, скенирана (може и како слика), заедно со уплатницата се праќа на следната е-маил адреса:

[email protected]

Најдобрите имаат најголема шанси не само да бидат директно селектирани и учестуваат бесплатно на директна проба во Италија, дел од останатите на кои им следуваат академски денови, ќе бидат дополнителни наградени со стипендии од Бизнис Академија Смилевски, и секако најбитните, најмалите учесници кои сега ги почнуваат своите фудбалски чекори, а нивниот талент ги носи далеку пред другите ќе имаат бесплатни летувања на кои заедно со професионален тренер ќе добијат дополнителни бесплатни индивидуални треннзи во Авто Кампот Крани.

Сите останати, ќе бидат соодветни скаутирани, евидентирани и во иднина следени од Спорт Талент, при што за нивниот досегашен развој ќе добијат и технички извештај потпишан од сите тренери и италијанската академија со насоки за евентуални корекции. Исто така постои и можноста да бидат консултирани и во иднина контактирани, од сите останати тренери, скаути од македонски клубови кои ќе присуствуаат на овој професионален скаутинг камп во Битола.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!